2012. december 7., péntek

Születésnap(ok) és névadás a megyei könyvtárban


Szolid ünnepléssel, névadással és szakmai nappal köszöntötték a kaposvári könyvtárosok a 60(?) éves megyei könyvtárat. 
Vagy ahogy Horváth Katalin igazgatónő mondta a december 4-én megrendezett ünnepi tanácskozáson: „Ahogy a hölgyektől nem kérdezzük, hogy hány évesek, úgy most a könyvtártól sem…” 

Pedig Kaposvár büszke lehet tékája korára, még ha megszületésének tényleges időpontját vitatják is. Az évtizedek óta késő ősszel megrendezett születésnapi ünnepségek mindenesetre (már) Festetics László felajánlásától, vagyis a vármegyei könyvtár alapításától számolnak a könyvtár létezésével. (Festetics György fia nevéhez kapcsolódik a megyei és városi könyvtárak létesítését célzó kísérlet, amelynek köszönhetően 1825 végén Somogyban az elsők között létesült vármegyei könyvtár Magyarországon.) Erre emlékezve, a hagyományokhoz híven a szakmai vezetés a megye és a város prominens személyeivel együtt most is tiszteletét tette a könyvtár előtt álló Festetics-emlékoszlop előtt.


De az is igaz, hogy éppen hatvan év telt el a megyei könyvtárhálózat megalapítása óta, a 2012. év tehát nem véletlenül volt hangos országszerte a 60 éves megyei könyvtárak ünnepléseitől. A Gerő Gyula által összeállított Magyar könyvtártörténeti kronológia a Somogy Megyei Könyvtár felavatását 1952. augusztus 17-én említi, ezért Fehér Miklós, a Könyvtári Intézet meghívott előadója is ennek kapcsán köszöntötte a szakmai nap közönségét.


A somogyi könyvtáros-találkozó apropója azonban nemcsak a könyvtár születésnapja volt, hanem Horváth Katalin igazgatónő hivatalos bejelentése is, miszerint a Megyei és Városi Könyvtár egy ideje Takáts Gyula nevét viseli. A névadási ceremónia szokatlan visszafogottságát talán az magyarázza, hogy a névváltoztatás ténye már januárban eldőlt, törzskönyvbe jegyeztetett, majd az év folyamán a könyvtári dokumentációban is megjelent, így lassanként a könyvtárosi és az olvasói köztudatba is belopta már magát. Az indoklás és a magyarázat helyét pedig mintha pótolta volna az evidencia, amellyel ’Gyula bácsit’ Kaposvár (és Somogy megye) az utóbbi közel 30 évben a maga kincseként ünnepelte. 

Takáts Gyula, költő, író, műfordító, kritikus, a Nyugat utolsó élő költője, Babits Mihály és Radnóti Miklós felfedezettje. 1940 és 1947 között Kaposváron középiskolai tanárként tevékenykedett, 1948-ban a Római Magyar Intézet ösztöndíjasa volt. 1949 és 1971 között a kaposvári Rippl-Rónai Múzeum igazgatója, majd a Somogy megyei múzeumigazgatóság vezetője lett. 1957-től a Magyar PEN Club tagja és 1994-től alelnöke, 1976-tól a Somogy szerkesztőbizottságának tagja, majd főmunkatársa volt. 1985-től a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság elnöke, 1992-ben a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia alapító tagja, 1994 és 2003 között a Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság tagja. Birtokosa volt többek között a Baumgarten-díjnak (1941), a József Attila-díjnak (1960, 1975), a Déry Tibor-díjnak (1985), a Kossuth-díjnak (1991), illetve Tab (1971) és Kaposvár (1973) díszpolgári címének. 2008 novemberében, 97 évesen hunyt el Kaposváron.

Ahogy az igazgatói köszöntő utalt rá, a délelőtti tanácskozás aktualitása mindezeken kívül természetesen a szakmaiság volt, amelynek mostantól mindenképpen új szemléletet, új gondolkodásmódot kell tükröznie. Ezért is kaphatta az esemény az Új kihívások – új stratégiák főcímet.
Ezt megerősítendő dr. Pintérné Kék Krisztina, az MKE Somogy Megyei Szervezete elnöke beszámolt az Országos Könyvtárügyi Konferenciáról, amelyen – meghívásos alapon – öt  somogyi könyvtáros vehetett részt. Felhívta a figyelmet arra, hogy a 2012. november 22-23-án az MKE és az IKSZ által megrendezett Könyvtárak a társadalom megújulásáért. Fejlesztés, fenntarthatóság, esély című konferencia előadásainak anyagai az MKE honlapján (ITT) megtekinthetők.


Az összefoglalóhoz hozzászólt Kiss Gábor, a Kaposvári Egyetem könyvtárának igazgatója, aki szerint a könyvtárügy az elmúlt 4-5 évben minden eddiginél észrevehetőbben polarizálódott, vagyis a felsőoktatási könyvtárak és a közkönyvtárak problémái és talán érdekei is egyre távolodnak egymástól. Míg a közkönyvtárak rendületlenül ragaszkodnak a felhasználókkal való személyes találkozáshoz, addig a felsőoktatási könyvtárak inkább digitalizálnak, a helyben történő szolgáltatás megszűnését gyakorlatilag tényként fogadják el. Ami pedig ebből adódóan igazán nagy kérdés, hogy melyik könyvtártípus lobbija lesz erősebb, meggyőzőbb a döntéshozók számára. Ezek lennének az új kihívások? Erre épüljenek az új stratégiák?

Fehér Miklós Új kihívások – új stratégiák. A könyvtári rendszer, a települési ellátás változásai, az MKE hírei című előadásában valamelyest válaszolt erre. (Az, hogy előadásának mottójául a kaposvári 100 éves Szent Imre-templom jubileumi logóját választotta a 'Jöjjetek!' felirattal, talán tükrözte elfogultságát is.) Az MKE főtitkára végül a jövő könyvtáráról szeretett volna képet festeni, amelynek megújult gyűjtőköri szabályzata három pilléren – az „amit keresnek”, az elvi gyűjtemény és a helytörténeti gyűjtemény egységén – kellene, hogy álljon. (Könyvtártípustól függetlenül.) Szerinte a holnap könyvtárában a honlap szolgáltatási pontként van jelen, és elhangzott az az ominózus könyvtároskedély-borzoló mondat is, miszerint: „A könyvtár célja a fenntartó sikerességének szolgálata”. Mindezt sok-sok meggyőző statisztikai adattal, grafikonnal támasztotta alá, amelyek hatására az előadásokat moderáló igazgatónő el kellett, hogy határolódjon a sokak által ismert szakállas vicc tanulságaitól is: „Három hazugságfajta létezik: a szemenszedett, a körmönfont és a statisztika...”


 Fehér Miklós előadása (és előadásmódja) természetesen most is magával ragadta a közönséget, többen sajnáltuk azonban, hogy a cím második felében jelzett települési ellátási újdonságokra már nem maradt idő.

A délelőtt legünnepélyesebb pillanata kétségkívül a törzsgárda könyvtárosok köszöntése volt, amelynek szintén több évtizedes hagyománya van Kaposváron, a könyvtári születésnap keretében. Az elismeréseket ezúttal Oláh Lajosné, Kaposvár város alpolgármestere és Witzmann Mihály, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke adta át a könyvtárosoknak, akiknek sok esetben saját polgármesterük vagy intézményvezetőjük is gratulált a plénum előtt.


10 éves könyvtárosi munkájukért emléklapot kaptak:
Csendes László Zoltán – Barcs, Városi Könyvtár
Erdősné Matyikó Zsuzsa – Balatonendréd, Községi Könyvtár
Gelencsér Józsefné –  Bonnya
Juhász Tamás – Marcali, Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár
Láng Edit – Fonyódi Kulturális Intézmények – Könyvtár
Pór Aliz – Kapoly, Községi Könyvtár 
Rácz Mária – Tarany, Községi Könyvtár 
Szőke Henrietta – Kaposvár, Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár
Takács Lászlóné – Csurgó, Városi Könyvtár
Tóth Róbertné – Siófok, BRTK Könyvtár
Varga Aranka – Bolhó, Községi Könyvtár 

20 éves könyvtárosi munkájukért emlékplakettet kaptak:
Franczné Posza Gyöngyi – Karád, Községi Könyvtár 
Hermann Jánosné – Simonfa, Községi Könyvtár 
Kocsis Györgyné – Balatonújlak, Községi Könyvtár 
Pál Józsefné – Fonó, Községi Könyvtár 
Pergel Tiborné – Alsóbogát, Községi Könyvtár 

30 éves könyvtárosi munkájukért emlékplakettet kaptak:
Bernáczkiné Antal Judit – Kaposvári Egyetem Egyetemi Könyvtár
Bognárné Szerecz Tünde – Nagyatád, Városi Könyvtár
Bojkovszky Tiborné – Lengyeltóti, Városi Könyvtár
Fábián Zita – Kaposvár, Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár
Horváthné Molnár Katalin – Kaposvár, Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár
Pellérdi Györgyné – Kaposvári Egyetem Egyetemi Könyvtár
Pongrácz Ilona – Balatonboglár, Városi Könyvtár

40 éves könyvtárosi munkájukért emlékplakettet kaptak:
Gergely Józsefné – Kaposvár, Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár
Koszó Andrásné – Kaposvár, Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár
Dr. Sipos Csabáné – Kaposvár, Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár

Horváth Katalin igazgatónő átadta Az év könyvtárosa díjat is, amelyet a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár munkatársainak szavazatai alapján ezúttal Koszó Andrásné vett át. (Az év könyvtárosa díj a megyei könyvtár belső elismerése, amelyet Komáromi Gabriella alapított férje, Fiola Pál, a megyei könyvtár egykori igazgatóhelyettese emlékére.)

Méltó folytatása volt e napnak az a délutáni találkozó, amelynek keretében gyerekműsorral és kisebb figyelmességekkel lepték meg a megyei könyvtár dolgozói nyugdíjas kollégáikat, akik ezt rengeteg finomsággal, kellemes beszélgetéssel viszonozták.


Majd – keretbe foglalva az eseményeket – még egy születésnapot ünnepeltünk (ezúttal tortával), hiszen Szita Ferenc, a megyei könyvtár nyugállományú igazgatója, az MKE Somogy Megyei Szervezetének egyik alapító tagja, titkára, majd elnöke éppen 80 éve született aznap.


Szita Ferenc igazgató úrnak és a nap összes ünnepeltjének ezúton is gratulálunk, jó egészséget, további szép éveket kívánunk!
(G. Szabó Sára)


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Követés