2012. július 24., kedd

Kéki Kálmán: A Könyvtárosok földjén (szokásaik, hiedelmeik, mindennapjaik) 3. rész

Az előző részek tartalmából:


Szót kell még ejteni a törzs területének felosztásáról is. A terület legmagasabb pontján, mondhatni csúcsán helyezkedik el az Olvasók ivadékai részére fenntartott hely. Ezt Gyermekkönyv-
tárnak hívják. A fegyelmezetlen ifjú Olvasók itt juthatnak hozzá a nekik szóló Szent Szövegekhez.
Alatta van az a hely, ahol a felnőtt Olvasók járnak prédára lesve a Szent Könyvespolcok között, és ahol találós kérdéseikkel zaklatják a Tájékoztatót. Ezzel szemközt található a Kézikönyvtár a már említett, tabunak számító Könyvekkel.
Közvetlenül a Kézikönyvtár felett van a Médiatár nevű hely, ahol az Olvasók a Nagy DVD és Video előtt róják le tiszteletüket, mely tevékenység úgy zajlik, hogy látószervüket meredten egy képernyőre szegezik, és az onnét kibocsátott fény- és elektronikus jeleket dekódolják agyukkal. Ez a hódolat mintegy másfél-t órát vesz igénybe, így naponta csak korlátozott számú Olvasó vállalkozik a hódolatnak erre a formájára.
A terület földszinti részén található a Közszolgálati tér nevezetű helyiség, ahol az Olvasók hihetetlenül képtelen találós kérdésekkel zaklatják az ott szolgálatot teljesítő, jobb sorsra érdemes Könyvtárost, majd miután az üggyel-bajjal megválaszolja a kérdést, közlik, hogy fénymásolni szeretnének. A fénymásolás egy olyan szent tevékenység, amelynek során az Olvasók az általuk nagy tiszteletben tartott Szent Szövegeket a Fénymásoló nevű kultikus tárgyra teszik, amely fényvarázslat segítségével azokat ugyanolyan formában, ám több példányban köpi ki száján.
Az Olvasók ugyanitt az internetezésnek nevezett rituálét is végrehajthatják, amely látszatra sokban hasonlít a Nagy DVD és Video előtt lerótt tisztelethez, itt azonban a képernyőre meredésen kívül jobb kezükkel egy madzagon tartott apró tárgyat is bökdösnek, és ujjaikkal követhetetlen tempóban ütik a rituális ritmust a Billentyűzetnek hívott műanyag lap előtt. Ez a tevékenység eltarthat több órán át is, de láttam rá példát, amikor csupán egy-két percig tartott. Mindazonáltal megjegyzendő, hogy mindezért az Olvasóknak fizetniük kell, a hódolat ezen formája nem ingyenes.
A földszinten található a Kölcsönzőpult is, ahol a már említett Szent Olvasójegy segítségével a megszerzett Könyveket kapják kézhez hazavitelre az Olvasók. Az itt ülő elcsigázott Könyvtárosok a Vonalkódot imádják, és monoton mozdulatokkal nyomkodják a Vonalkódleolvasó gombját, míg egyik Könyv követi a kezükben a másikat.
Szintén a földszinten kapott helyet az Irodasor, ahol a Törzsfőnök kuckóján kívül a törzs Segédtörzsfőnökének odúja, a Huntéka varázsló gyógyítóinak bungalója és a törzs anyagi jólétéért felelős törzstagok barlangja található.
Az Irodasor végén van a törzs étkezési helye. Ez egy olyan helyiség, amely szinte sosem üres. Ebből is látszik, hogy a Könyvtárosok a nap folyamán bármikor képesek enni. Itt sorakoznak a Szent Hűtőszekrények, amelyekbe áldozatul beleteszik az ételt, hogy aztán órákkal vagy napokkal később azt hibernált állapotban vegyék ki. De itt róják le köteles tiszteletüket a Nagy Kávéfőző előtt is.
A konyhával szemben található a Feldolgozó elnevezésű rejtélyes helység, amelyben a törzs kizárólag női tagjai végzik azt a szertartást, amely során a helyiségbe bekerült egyszerű, mondhatni mezei könyvekből Szent Könyvek lesznek ETO parancsai szerint és Huntéka varázsló tudomásával.
A különös és nem kevésbé titokzatos elnevezésű Módszertan helysége számomra a mai napig rejtély, bevallom, az ott dolgozó Könyvtárosok titokzatos működéséről nem sokat tudok. Ez a terület a jövőben még tüzetesebb vizsgálatra vár. Az biztos, hogy a környék távolabbi vidékeire szakadt törzstagoknak nyújtanak itt segítséget szorult helyzetükben.
A Kötészet az a hely, ahol a megviselt állapotú Szent Könyveket gyógyítják. A Könykötőknek nevezett gyógyítók végzik ezt a tevékenységet, amely során a megromlott egészségű Szent Könyv új gerincet és borítót kap, hogy megújult formában álljon az Olvasók törzsének rendelkezésére.


Mint az látható, a Könyvtárosok törzse alkalmazkodott életterületének körülményeihez, kialakították a törzs fenntartásához szükséges napi rutint, és sikeresen állják az Olvasók idegen törzsének mindennapos ostromát. A Törzsfőnök, a főpapnő és a dolgozók kisebb-nagyobb nézeteltérései eleddig nem vezettek lázadáshoz, a Könyvtáros alapvetően engedelmes, belenyugvó fajta. A munkájáért kapott csekély kis fizetségéből elégíti ki szerény igényeit, és igyekszik beilleszkedni a törzs életének rendjébe.
Ha a világ rendje a jövőben is így marad, biztosan sokat hallunk még róla.

Az illusztrációk forrása: woldsstrangest.com, theviraltrend.com

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Követés